SOinfo.org


Zanimljivost dana

Srpska pravoslavna crkvena opština u Somboru sklopila je 25. marta 1801. godine ugovor sa Avramom Manojlovićem, slikarskim majstorom iz Novog Sada. Za sumu od 2.500 forinti Manojlović se obavezao da će za dve godine završiti uređenje ikonostasa u Maloj pravoslavnoj crkvi.