SOinfo.org


Zanimljivost dana

8. jula 1786. godine u Somboru je boravio car Josip II. Na predlog Bako Janoša car je raspustio franjevački samostan i naredio da Sombor postane sedište Bačke županije. Crkvu Svetog Trojstva imenovao je za parohijalnu crkvu.