SOinfo.org


Zanimljivost dana

Inauguracija slobodnog i kraljevskog grada Sombora obavljena je 24. aprila 1749. godine, a dan kasnije izabrana je prva gradska uprava - Magistrat.