SOinfo.org


Zanimljivost dana

Somborci su 2. jula 1748. godine Beču uputili 150 hiljada forinti, što je bio procenjeni iznos o mogućnostima stanovnika grada, na osnovu čega bi grad dobio status slobodnog kraljevskog grada.