SOinfo.org


Zanimljivost dana

1893. godine proradila je prva telefonska centrala u Somboru.