SOinfo.org


Zanimljivost dana

1791. godine car Leopold II naredio je da se sve škole nacionalnosti na području Sombora nikako ne ukidaju, nego da ranije postojeće normalne škole nastave s radom. Tako treba i jevrejsku, kao i škole koje su iz bilo kakvih razloga prethodnim odlukama ukinute, sačuvati i pružiti im sve uslove za rad.