SOinfo.org


Zanimljivost dana

Izdavački savet časopisa „Dometi” na sednici održanoj 26. aprila 1975. godine prihvatio je predlog Boška Ivkova, glavnog i odgovornog urednika i njegovog zamenika Mira Vuksanovića da redakciju čine: S. Berber, A.Vladisavljević, B. Despotović, J. Vasiljević, R. Koljenšić, D. Kovjanić, I. Lang, M. Puača, J. Stričević, M. Sekelj i T. Cvetković.