SOinfo.org


Zanimljivost dana

20. jula 1697. godine u Somboru je boravio vojskovođa Eugen Savojski sa 70 hiljada austrijskih vojnika, koji su krenuli u boj sa Turcima. Boravak Eugena Savojskog ostao je u uspomeni po Malom Beču, naselju koje je danas predeo sa desne strane puta Sombor - Bezdan, čim se pređe železnička pruga kod Strilića.