SOinfo.org


Zanimljivost dana

Jedan od najboljih jugloslovenskih harmonikaša, Srbislav Ivkov rođen je 29. marta 1938. godine u Staparu. Svirao je sa najpoznatijim pevačima narodne i zabavne muzike na 2.500 koncerata u zemlji i inostranstvu. Na daleko je poznata njegova škola za harmonikaše kroz koju godišnje prođe dvadesetak učenika.