SOinfo.org


Zanimljivost dana

Jedinice 31. gardijskog korpusa Crvene armije su u sadejstvu sa Somborskim NOP odredom 21. oktobra 1944. godine oslobodile Sombor i izbile na Veliki kanal. Iz grada su se povukli vojnici četvrtog i petog mađarskog pešadijskoj korpusa, koji su na teritoriju Sombora umarširali, bez otpora, 12. aprila 1941. Tokom tri i po godine okupacije život je izgubilo 1.195 Somboraca. Čak 964 poginule osobe bili su Jevreji. Najviše su postradali sela Aleksa Šantić i Rastina, čiji je sav živalj bio pokrenut sa svojih ognjišta, u logore Šarvar i Barc.