SOinfo.org


Zanimljivost dana

Advokat Trifun Atanacković rođen je 1. februara 1895. godine u Somboru. Bio je gradski kapetan, poslanik i jedan od osnivača Srpske čitaonice u Somboru i Narodnog pozorišta u našem gradu.