SOinfo.org


Zanimljivost dana

U novеmbru 1904. godine u Somboru je osnovano Amatersko fotografsko udruženje Bačbodroške županije. List „Bačka” u broju od 23. maja 1905. godine donosi izveštaj o prvoj izložbi na kojoj je bilo više od 500 umetničkih fotografija.