SOinfo.org


Zanimljivost dana

Sa peštanskim zlatarom Ildenji Karoljem sklopljen je ugovor o pozlaćivanju drvenarije ikonostasa koji je 1865. godine za Veliku pravoslavnu crkvu izradio novosadski slikorezac Jovan. Zlatar je posao završio 1.maja 1872. godine i plaćen je 7.700 forinti.