SOinfo.org


Zanimljivost dana

Srpski patrijarh Samuilo Maširević umro je 7. januara 1870. godine. Rođen je na salašima Bilić. Zalagao se za ravnopravnost srpskog sa drugim narodima u Austriji i Austrougarskoj.