SOinfo.org


Zanimljivost dana

„Naš grad se uvek razlikovao od drugih. Odlikovala ga je miroljubivost i dobri građani. Sve što je kod nas svojstveno i sve što se važno desilo postignuto je mirnim putem.” - Petar Konjović, 22.05.1848.