SOinfo.org


Zanimljivost dana

1948. godine, na Glavnoj somborskoj ulici, tamo gde se nekada nalazila poslastičarnica „Pelivan”, otvorena je poslastičarnica „Dubravka”. Odlukom radničkog saveta, 1958. godine, SZR „Dubravka” menja naziv u „Dubrava”.