SOinfo.org


Zanimljivost dana

Po nalogu somborskih vlasti poznati vajajr Antun Augustinčić napravio je spomenik kralju Aleksandru Karađorđeviću. Bronzana konjanička statua barokne dramatike postavljena je 1940. godine u strogom centru grada naspram Velike pravoslavne crkve. Statuu su 1941. godine uklonili i oštetili mađarski okupatori, da bi nakon rata od novih vlasti bila do kraja uništena i pretopljena.