PS: Uspešna resertifikacija

PS: Uspešna resertifikacija

Foto 3219- JKP Parking Servis Sombor uspešno je realizovao resertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom standarda SRPS ISO 9001:2015 i preduzeću je dodeljen sertifikat u skladu sa zahtevima standarda. Dobijanjem sertifikata sistema menadžmenta kvalitetom JKP Parking servis Sombor svrstava se u preduzeća koja posluju prema evropskim standardima i potvrda su da preduzeće sprovodi sve predviđene procedure u pružanju usluga - saopštilo je preduzeće.
savamajstor savamajstor @ Uto, 20.11.2018. 22:39