Predstavljen Priručnik za registraciju malih proizvođača hrane životinjskog pore

Predstavljen Priručnik za registraciju malih proizvođača hrane životinjskog pore

U prostorijama Poljoprivredne stručne službe u Somboru održana je prezentacija namenjena malim proizvođačima hrane životinjskog porekla u i oko zaštićenih područja. Zainteresovani proizvođači imali su priliku da se upoznaju sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanjima koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla koji je donela Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, povoljnostima koje on pruža, uslovima registracije i samim postupkom registracije. Prezentaciju su održali predstavnici WWF – Svetska organizacija za zaštitu prirode, Goran Sekulić i Miloš Vukelić, koji je i autor „Priručnika za registraciju malih proizvođača hrane životinjskog porekla”.
Cilj Pravilnika je da se olakša poslovanje proizvođačima sa malim kapacitetima, pre svega domaćinstvima koja proizvode mleko i mlečne prerađevine, meso, jaja, divljač, ribu i drugu hranu životinjskog porekla, da na jednostavan način i bez velikih ulaganja i tekućih troškova uđu u legalne tokove i na zakonit način prodaju svoje proizvode na tržištu. Zainteresovani mali proizvođači mogu da se upoznaju sa ovim Pravilnikom na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
savamajstor savamajstor @ Pon, 08.04.2019. 06:23