GV: Matica srpska nastavlja da gura društvo u šovinističko živo blato

GV: Matica srpska nastavlja da gura društvo u šovinističko živo blato


Rade Z
Do sada je i onaj upregnuti ispred njega  morao da nauči da su tu slobodu platili ISKLJUČIVO Srbi i Bunjevci. A to se može saznati i u Arhivu.
Rade Z
tačno tako Rade Z... Bio je 1. novembar, a već 18. decembra 224 domaćina zavetovala su se na glavnom trgu da će izdržati u borbi za elibertaciju – povratak sloboda koje su dobili dolaskom s Čarnojevićem. Tu su bili i Bunjevci, njih 5000, koji su – od Rijeke, Dinare i Hercegovine, odnosno iz doline Bune po kojoj su dobili ime – ovde pristigli odlaskom Turaka.

Dakle, zajedno pravoslavci i rimokatolici.
http://www.soinfo.org/forumi/tema/1753/1/Ravangrad-na-14-ostrva/#poruka_4416
Kobra @ Sub, 17.08.2019. 22:27