Sloga: Novi kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove

Sloga: Novi kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove

Foto 34016- Novi trogodišnji kolektivni ugovor za zaposlene u zdravstvu ima nekoliko noviteta. Zaposleni u zdravstvu koji rade specifične poslove imaju pravo na odmor i do 40 dana. Svi koji rade u ovom sektoru više neće biti svakodnevno pripravni odnosno na stendbaju posle radnog vremena za slučaj hitnosti, a ovu obavezu sada imaju i vozači i drugo nemedicinsko osoblje... Takođe, omogućeno je i da jedna ustanova iz druge preuzima zaposlene.  Ovo su odredbe novog Posebnog kolektivnog ugovora koje je počeo da se primenjuje 9. januara, a koji su ministar zdravlja Zlatibor Lončar i predstavnici reprezentativnih sindikata potpisali 31. decembra prošle godine. 
Za razliku od prethodnog koji je važio godinu dana, ovaj dokument važiće tri godine. On se ne razlikuje mnogo od prethodnog, ali je malo bolje regulisano polje pripravnosti, zatim odredbe koje se tiču godišnjih odmora i plaćenog odsustva. Pitanje zarada i zapošljavanja, na žalost svih zaposlenih, nije dotaknuto Kolektivnim ugovorom. Plate zaposlenih od 2000. godine ne regulišu se PKU što je slučaj u celom svetu. Što se tiče zapošljavanja, PKU je samo precizirao obavezu poslodavca da konkurs mora da objavi na internet stranici i na sajtu ustanove i Ministarstvu zdravlja - saopštili su Udruženi sindikati Srbije Sloga. 
savamajstor savamajstor @ Pon, 13.01.2020. 03:05
Fali samo dodatak da je potrebno i prikazati sns člansku karticu.
eči @ Pon, 20.01.2020. 08:11