MOLBA za pravno i pravilno TUMAČENJE Odluke o raspolaganju imovinom ?

MOLBA za pravno i pravilno TUMAČENJE Odluke o raspolaganju imovinom ?

Pitanje i MOLBA...

Da li se pravilno i zakonito primenjuje ODLUKA o raspolaganju imovinom, a koja je do dana donošenja te ODLUKE bila u vlasništvu ili sa pravom korišćenja Mesnih Zajednica !?

U prilogu postavljamo tekst ODLUKE, za čiju primenu je nadležana gradska uprava, a neposredni realizator JKP Prostor,

Po tumačenju pravnih "experata" grada i JKP Prostora, sva imovina koja je bila u vlasništvu Mesnih Zajednica, ODUZETA je i poverena JKP Prostor na upravljanje,

Po tumačenju nas koji se za svoju imovinu i dalje borimo da ne bude otuđena, ruinirana, pa i da na "svoje" ne plaćamo zakupninu, ODLUKA je jasna, da pravo korišćenja od strane MZ nad objektima i dalje ostaje, dok je jedina izmena što se pravo svojine, sa Republike spušta na lokalnu samoupravu...

Dakle, pravnici, a i svi Vi koji smatrate da poznajete materiju, POMOZITE, kako VI smatrate da je pravilno tumačenje teksta ove ODLUKE...Smiley


Zakon o javnoj svojini kaže:

Ako je kao korisnik sredstava u državnoj svojini upisana mesna zajednica, odnosno druga organizacija sa odgovarajućim nazivom (mesni narodni odbor i sl.), pravo javne svojine stiče jedinica lokalne samouprave, a mesna zajednica pravo korišćenja.
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnoj_svojini.htmlporuka menjana pre 4 nedelje
ODLUKA o Pravu korišćenja objekata MZ.jpg
Kobra @ Sub, 07.03.2020. 15:46