Policija 192
Policijska uprava (MUP) 025 466-539
Vatrogasna služba 193
Hitna pomoć 194
Apoteka 025 26-316, 025 22-079
Autobuska stanica 025 441-751, 025 441-166
Železnička stanica 025 25-922
TAXI službe 025 444-999, 025 450-450
Turistička organizacija grada 025 434-350
Gradska uprava 025 468-111
Elektrodistribucija 025 424-399
Vodokanal 025 425-110
Energana 025 443-369
Meteorološka stanica 025 483-035
Pošta 025 465-113
Narodno pozorište 025 436-373
Gradski muzej 025 22-728
Somborske novine 025 421-479, 025 421-469
Radio Sombor 025 24-922, 025 24-040
RTV Spektar 025 442-442, 025 26-206
RTV K54 025 23-980
Nazad