Sportski adresar

Sportski objekti

Gradska hala „Mostonga”

Adresa: Apatinski put bb, Sombor
Telefon: 025/421-510

Sportski centar „Soko”

Adresa: Venac Petra Bojovića 11, Sombor
Telefon: 025/412-331
Web: www.scsoko.rs
E-mail: info@scsoko.rs

Gradski bazen

Adresa: Apatinski put bb, Sombor
Telefon: 025/420-98

Kupalište „Štrand”

Adresa: Centrala bb, Sombor
Telefon: 025/22-780

Gradski stadion

Adresa: Staparski put bb, Sombor
Telefon: 025/420-973

Stadion kraj pruge

Adresa: Vojvođanska 78, Sombor
Telefon: 064/228-01-42

Sportski klubovi i udruženja