Stanovništvo

Stanovništvo

Po poslednjem popisu iz 2011. godine u Somboru živi 47.485, odnosno 85.569 stanovnika uključujući okolna sela. Prvi zvanični popis stanovništva urađen je 1787. godine. Tada je gradsko naselje Sombor brojalo 13.360 stanovnika, dok je u opštini živelo 37 hiljada stanovnika. Na osnovu 18 raspoloživih popisa stanovništva po naseljima, koji obuhvataju period od preko 200 godina, od 1787. pa do 2002. godine, vidljivo je da se broj stanovnika u opštini Sombor postojano povećavao sve do 1981. godine, kada je dostigao skoro sto hiljada. Između 2002. i 2011. godine zabeležen je veliki pad broja stanovnika za oko čak 11.000, uzrokovan migracijom stanovništva ka većim gradovima.

Sombor je 1745. godine, kada je carica Marija izdala naredbu o ukidanju somborskog graničarskog šanca, imao svega 3.000 stanovnika. Međutim, jedan od prelomnih trenutaka u razvoju grada je 1749. godina, kada Sombor dobija status slobodnog kraljevskog grada.
Za samo 40 godina, od 1745. do 1785. godine, broj stanovnika Sombora je porastao za više od 4,5 puta, a 1818. godine je već bilo gotovo 6,5 puta više Somboraca nego 1745. godine. Demografski napredak je bio praćen procesom ubrzane urbanizacije.
Porast broja stanovnika nastavlja se i posle popisa iz 1869. godine, samo u mnogo sporijem tempu. Za 51 godinu, od 1869. do 1910. godine, broj stanovnika se uvećao za 19,5%. Navedena demografska kretanja su refleksija prilika koje su vladale u tadašnjem Somboru. To je period u kome dolazi do snažnog razvoja privrede, komunalne izgradnje, razvoja drumske i železničke mreže, otvaranja škola i drugih kulturnih ustanova.
Godine 1981. bilo je čak 44% više Somboraca u odnosu na popis iz 1953. godine. Ovakav porast je posledica osnivanja velikog broja privrednih preduzeća, koja su upošljavala veliki broj radnika. Tako je došlo do intenzivnog doseljavanja stanovništva, u najvećoj meri iz okolnih sela.

Srednja starost stanovništva Sombora je 37,5 godina, što je neznatno manje od vojvođanskog proseka. Prema popisu stanovnika 2002. godine, u Somboru je bilo 25.999 aktivnih lica.
Stanovnici Sombora su pripadnici tridesetak različitih etničkih grupacija. U etničkoj strukturi dominiraju Srbi, čiji udeo u ukupnom broju stanovnika iznosi 61,5%. Posle Srba, najbrojniji su Mađari sa 12,7%, pa Jugosloveni 5,2%, Bunjevci 2,8%, Crnogorci 0,95%…
U Somboru je prema podacima popisa iz 2011. godine bilo 31.859 domaćinstava. Najzastupljenija su domaćinstva sa dva, tri i četiri člana, dok je prosečan broj članova domaćinstava 2,84. Ženski pol čini 52% stanovništva.